بهره وری به طور گسترده ای از آسیاب ریموند استفاده می شود