آسیاب ها از آسیاب های توپی مخروطی استفاده می کردند